Visie op Coaching

 

De kracht van het individu

De kracht van een mens is immens en sterk. Negatieve gedachten, aannames, piekeren, angst en frustratie of belemmerend gedrag maken dat een mens zich moeilijker beweegt in zijn/haar leven of als partner in een relatie.

Hoe vaak is onze baan of ons privéleven saai, stressvol en enorm vermoeiend? Hoeveel relaties lopen er vast of eindigen omdat we opgeven aan elkaar en onszelf? Gebruik maken van je eigen kracht is op dit soort momenten vaak een ondergeschoven kindje. Toch wijzen onderzoeken uit dat wanneer je bewust met jouw kracht de verandering (in gedrag & mindset) aangaat, betere resultaten en meer energie en plezier in het verschiet liggen. Vandaar mijn overtuiging om de kracht van elk mens te gebruiken voor echte verandering. Hierdoor wordt het LICHTER (leuker en beter) in je leven en je relaties.

 

Je kunt alleen jezelf ontwikkelen

Mensen ontwikkelen zichzelf. Coaching daarin is mogelijk, maar de feitelijke ontwikkeling gebeurt door jou zelf. Belangrijk is dat jijzelf de verantwoordelijkheid (leert) nemen voor je eigen ontwikkeling. Ik zal je ondersteunen, coachen en trainen waar dat nodig is en je laten waar jij het zelf kan.

Daarnaast geloof ik dat een effectieve coaching van persoonlijke ontwikkeling niet begint bij theoretische modellen, maar bij de visie en perceptie van jezelf op je eigen situatie en de mogelijkheid om daarin stappen te nemen.

In relaties is daarbij de eigen verantwoordelijkheid van beide partners van belang: Het leren denken en kijken vanuit je eigen rol om van daaruit een relatie te bouwen waar je zelf graag deel van wilt uitmaken. Kortom: Je eigen ontwikkelproces door te gaan.

 

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek en leert anders, waardoor iedere relatie dus ook uniek is. Daarom geloof  ik niet in één one-size-fits-all aanpak, maar in maatwerk.

De echte ontwikkeling en inzichten ontstaan door gebruik te maken en te werken met wat er in het hier en nu gebeurt. Op dat moment zal ik je uitdagen om te kijken en te leren van je eigen rol. Om zelf je nieuwe stappen te zetten en daardoor zelf het effect te ervaren.

Ik ondersteun partners om op een veilige manier bespreekbaar te maken van wat voorheen onbespreekbaar leek. Om met elkaar te kijken naar de interactie, hierop te (leren) reflecteren en direct te oefenen met nieuw gedrag. De partners leren zelf hun belemmerende gedragingen en overtuigingen te herkennen en te doorbreken.